Sıradaki içerik:

Avukat Süleyman Kaya Kimdir? TOSIAD Başkanı Süleyman Kaya Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

e
sv

Önder Akdeniz Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Uzmanlık Alanı Nedir?

365 okunma
Önder Akdeniz Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Uzmanlık Alanı Nedir?

1995 yılında da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Akdeniz, 1996 – 2000 yılları arasında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde ihtisasını tamamladı. 2000 – 2001 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde gözlemci olarak çalıştı. Buradaki görevinin ardından, 2001 – 2002 yıllarında Universal Hospital Alman Hastanesi’nde görev aldı. 2002 – 2014 yılları arasında ise Bursa Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi’nde çalıştı.

Özel İlgi Alanları

  • Burun estetiği ve cerrahisi
  • Septoplasti Endoskopik Sinüs Cerrahisi
  • Endonazal Endoskopik Lazer Dacriosistorinostomi Operasyonları
  • Lazer Konka Cerrahisi
  • Otolojik Cerrahi
  • Kepçe Kulak Operasyonları

YAYINLAR

AYDIN, Ö.,METE,İ., AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ELÇİN, C.: LarinksinVerrüköz Karsinomu. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4): 263 – 266, 1999.

İŞERİ, M., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., KUTLUAY, P.: Benign ParoksismalPozisyonelVertigodaModifiyeEpley Manevrası. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6(1): 50-54, 1999.

AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö. : Burun ve Sinüs Kaynaklı MukozalKontaktBaşağrıları. KBB Klinikleri , 1(3): 126 – 131, 1999.

AKDENİZ, Ö., AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ÇİFTCİ, E.: Fonksiyonel Boyun DisseksiyonlarındaİnternalJugulerVen Açıklığının Değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 153 – 156, 1999.

TUNÇEL, İ., ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö, AKDENİZ, O., ÖZKARAKAŞ, O.: OrofarengealTopikal Anestezinin Sağlıklı Kişilerde Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi.

PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(2): 81 – 84, 1999.

TUNÇEL, İ., ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., DURSUN, N., DURSUN, E.,AKDENİZ, Ö.: RomatoidArtritin Ortakulak Kemikcik Eklemleri Üzerindeki Etkilerine Odyometrik ve İmpedansmetrik Yaklaşım. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): 145 – 148, 1999.

ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, Ö., TUNÇEL, İ.: Vertrebrobaziler Dolikoektazi ( Olgu sunumu). PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3): 167 – 170, 1999.

ÖZKARAKAŞ, H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, Ö., KANSU, L.: Otozomal Dominant Sensorinöral İşitme Kaybı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 7 (1): 6-10,

AYDIN, Ö., OĞUZ, A., ÖZKARAKAŞ, H., KESKİN, G., AKDENİZ, Ö.: Çocuklarda AdenoidalHipertrofinin Değerlendirilmesinde Transnazal Endoskopi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. Dergisi. 7(1) : 17- 19, 1999.

LARENKS KANSER CERRAHİSİ SONRASI SESİN KARŞILAŞTIRMALI AKUSTİK ANALİZİ .METE İŞERİ, ÖMER AYDIN, EMRE ÜSTÜNDAĞ, ÖNDER AKDENİZ, ALİ OĞUZ .:Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi – 1999 6(2):146-150

KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE TOPİKAL KLORAMFENİKOL-METİL PREDNİZOLON KOMBİNASYONU ATİLLA ŞENGÖR, ALTAY ATEŞPARE, HALUK ÖZKARAKAŞ, SILA AKALIN, ÖNDER AKDENİZPTT Hastanesi Tıp Dergisi – 2001 23(3):146-149 İŞERİ M.,AKDENİZ Ö.,ÖZKARAKAŞ H.: Scuba Dalışlarında Otolarengolojinin Yeri. Kocaeli üniversitesi Tıp Dergisi. 2(3-4); 1997

SUNUMLAR

1.ÖZKARAKAŞ , H., AYDIN, Ö., AKDENİZ, O., KANSU, L.: Otozomal Dominant

Sensörinöral İşitme Kaybı. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.

23- 27 Eylül 1997,Antalya. (Eğitsel Kurs).

2.AKDENİZ, Ö., AYDIN, Ö., ÖZKARAKAŞ, H., ÜSTÜNDAĞ, E.: Goldenhar

Sendromu. 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül

1997,Antalya.

3.ÖZKARAKAŞ , H., AYDIN, Ö., KOCA, Ö., AKDENİZ, Ö.: Glomus Tümörleri, 6 Olgu

Nedeniyle. 25. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül 1999.

İzmir.

4.AKDENİZ, Ö., ÖZKARAKAŞ,H., AYDIN,Ö., KANSU, L., BAYÜLKEM, K.:

Parkinson Hastalığında Stapes Refleks Değişikliklerinin İncelenmesi. 25. Ulusal

Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.18-22 Eylül 1999.

5.ŞENGÖR, A., ATEŞPARE, A., ÖZKARAKAŞ, H., AKALIN, S., AKDENİZ, Ö.:

TopicalChloramhenicol-Methylprednisolonecombination in thetreatment of ChronicOtitis Media

6.MÜEZZİNOĞLU B.,AKDENİZ,Ö., ÖZKARAKAŞ H.:

Expression of MMP-9, E-Cadherinandtenascin in larngealsquamouscellcarcinoma. 18th EuropeanCongress of Pathology.September 8-13,2001,

Berlin,Germany.

KİTAP CHAPTER

Ozkarakas, Hİ; Akdeniz Ö: Neuromusculardisorders of thelarynx. In Ses ve ses hastalıkları (eds) Oguz A, Demireller, A.:pp 98-11, 1996,

ÖDÜL

ÖZKARAKAŞ , H.,AKDENİZ, Ö, MÜEZZİNOĞLU, B., KESKİN, İG., AYDIN, Ö., ALMAÇ, A.: InterrelationbetweenAdhesionMolecules ( MMP-9, VEGF, E-kaderin) andBehaviour of Tumors in LarygealCancers. Thisreportwashonored as a seconddegreebythescientific board of Turkish ORL&HNS foundation.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.